Perusopetus

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma.


Tanssikoulu Danza Familia Academy on tanssin perusopetusta ja syventävää opetusta antava oppilaitos. Opetusta annetaan yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetussuunnitelmassa noudatetaan Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita 2005 (Opetushallituksen määräys nro 11/011/2005).

Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus jaetaan pääaineisiin, sivuaineisiin, ja valinnaisaineisiin. 

Varhaisiän perusopetus

Varhaisiän opetus kuulun laajan oppimäärän piiriin. Tanssikoulu Danza Familia Academy varhaisiän opetus alkaa 3-vuotiaasta. 

Opetuksen tarjonta:

  • 3-vuotiaat: lastentanssi, 1 x 30-45min/vko

  • 4-6-vuotiaat: lastentanssi/poikien tanssi, 1 x 45 min/vko

  • 6-7-vuotiaat: lastentanssi/poikien tanssi/esibaletti, 1 x 45 min/vko

LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PERUSOPINNOT

Opintojen laajuus on 540 oppituntia (á 45 min). Opintojen jälkeen oppilaat saavat perusopintojen päättötodistuksen.

  • 1. Opintovuosi (7-9 -vuotiaat): 1x60min viikossa baletti/nykytanssi

  • 2.-5. Opintovuosi: 2x60min viikossa baletti tai baletti ja nykytanssi

  • 6. Opintovuosi: 1x60min ja 1x75min viikossa baletti tai baletti ja nykytanssi

LAAJAN OPPIMÄÄRÄN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Opintojen laajuus on 760 oppituntia (á 45 min).

Syventävissä opinnoissa voidaan tehdä henkilökohtaisia opintosuunnitelmia, opinnot voi suorittaa 4-6 -vuodessa. Opintojen jälkeen oppilaat saavat laajan oppimäärän päättötodistuksen.

  • 1. Opintovuosi (12-14 -vuotiaat): 2x baletti ja 1x sivuaine viikkoon

  • 2. Opintovuosi: 2-3x baletti ja 1-2x sivuaine viikkoon

  • 3.-6. Opintovuosi: 2-3x baletti ja 1-2x sivuaine viikkoon

YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPINNOT

Opintojen laajuus on 500 oppituntia (á 45 min). Opinnot käsittävät 10 kokonaisuutta, joista 1 kokonaisuus tulee suoritettua lukuvuodessa, jos oppilas harrastaa 1*60 min viikkoon. Yleistä oppimäärää suorittavat ne oppilaat, jotka harrastavat tanssia kerran viikossa tai joiden oppituntien määrä ei täytä laajan oppimäärän tuntimäärää. Oppilas voi siirtyä yleisen oppimäärän opinnoista laajaan ja toisinpäin.

Dany Reiner-Salonen +358451359925 TAI +358451359925 Anna Salonen

©2018 by Danza Familia Academy. Proudly created with Wix.com